O NAMA

Preduzeće „KONTURA“ d.o.o. je perspektivna kompanija, koja okuplja tim od stalno zaposlenih petnaest radnika, kao i niz spoljnih saradnika, stručnih lica iz različitih oblasti planiranja, projektovanja i građenja.

Poslovna filozofija preduzeća „KONTURA“ d.o.o. iz Trebinja je profesionalnost i odgovornost u radu, kao i stručna, precizna i efikasna materijalizacija zahtjeva i želja klijenata u skladu sa osnovnim načelima i normama u građevinarstvu.

Stručnost, kreativnost i motivisanost našeg tima i menadžmenta firme, uz zadovoljstvo naših klijenata, predstavljaju osnovu uspješnosti i efikasnosti pri realizaciji ugovorenih poslova.

DJELATNOSTI

Preduzeće „KONTURA“ d.o.o, se bavi:

  • izradom planske dokumentacije (stručna mišljenja, urbanističko-tehnički uslovi, planovi parcelacije, urbanistički projekti, regulacioni planovi, zoning planovi),
  • izradom projektne dokumentacije (faze: arhitektura, konstrukcija, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije, mašinske instalacije, niskogradnja, saobraćajna signalizacija),
  • nadzorom nad izvođenjem radova u niskogradnji i visokogradnji,
  • vršenjem energetskog pregleda objekata,
  • vršenjem tehničkih pregleda objekata,
  • revizijom tehničke dokumentacije,
  • menadžmentom u građevinarstvu.